برگزاری سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  11 اردیبهشت ماه 1400 از ساعت 11 الی 12 دومین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“Assessing the efficiency of Iran health system in making progress towards universal health coverage: a comparative panel data analysis

با ارائه ی دکتر هانیه سادات سجادی، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: شنبه 11 اردیبهشت 1400

ساعت برگزاری: 11 الی 12

ارائه دهنده: دکتر هانیه سادات سجادی

تسهیل گر: دکتر علیرضا اولیایی منش

عنوان مقاله

Assessing the efficiency of Iran health system in making progress towards universal health coverage: a comparative panel data analysis

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *