سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 11 اردیبهشت 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

“Assessing the efficiency of Iran health system in making progress towards universal health coverage: a comparative panel data analysis

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اولیایی منش، رئیس محترم مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس دکتر هانیه سادات سجادی، نویسنده مقاله، به نوضیح روش های آماری، مراحل طی شده، مشکلات و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ و بحث پیرامون یافته های مقاله خاتمه یافت

این جلسه سومین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که، هر دو هفته یکبار میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله ی بحث شده

“Assessing the efficiency of Iran health system in making progress towards universal health coverage: a comparative panel data analysis

تاریخ: 11 اردیبهشت 1400

ارائه دهنده: دکتر هانیه سادات سجادی

طول جلسه: 1 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *