برگزاری هفدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  10 خرداد ماه 1401 از ساعت 16 الی 17 هفدهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Food and agriculture, nutrition and health related policy integration in Iran’s national development agenda and their alignment with the sustainable development goals”

با ارائه ی دکتر علی میلانی بناب، نویسنده مقاله، و تسهیل گری دکتر آرزو حقیقیان برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکای روم تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 10 خرداد 1401

ساعت برگزاری: 16 الی 17

ارائه دهنده: دکتر علی میلانی بناب

تسهیل گر: دکتر آرزو حقیقیان

عنوان مقاله

Food and agriculture, nutrition and health related policy integration in Iran’s national development agenda and their alignment with the sustainable development goals

نویسندگان: دکتر علی میلانی، دکتر ناصر کلانتری، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر آرزو حقیقیان

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *