هفدهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 10 خرداد ماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Food and agriculture, nutrition and health related policy integration in Iran’s national development agenda and their alignment with the sustainable development goals”

برگزار شد

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر آرزو حقیقیان، یکی از نویسندگان، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع و تاریخچه مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس جناب آقای دکتر علی میلانی، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه هفدهمین دهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، ماهانه میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 10 خرداد 1401

ساعت برگزاری: 16 الی 17

ارائه دهنده: دکتر علی میلانی

تسهیل گر: دکتر آرزو حقیقیان

عنوان مقاله

Food and agriculture, nutrition and health related policy integration in Iran’s national development agenda and their alignment with the sustainable development goals

 

نویسندگان: دکتر علی میلانی، دکتر ناصر کلانتری، دکتر امیرحسین تکیان، دکتر آرزو حقیقیان 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *