برگزاری چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  1 خرداد ماه 1400 از ساعت 11 الی 12 چهارمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

“Measuring Health System Efficiency; a Protocol Study

با ارائه ی دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

ژورنال کلاب

زمان برگزاری: شنبه 1 خرداد 1400

ساعت برگزاری: 11 الی 12

ارائه دهنده: دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

تسهیل گر: دکتر علیرضا اولیایی منش

عنوان مقاله

Measuring Health System Efficiency; a Protocol Study

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *