چهارمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 1 خرداد 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Measuring Health System Efficiency; a Protocol Study

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر اولیایی منش، رئیس محترم مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس دکتر فرهاد حسین زاده لطفی، نویسنده مقاله و استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، به نوضیح پیشینه تحقیق، سوالات پژوهشگران، مراحل طی شده، مشکلات و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ و بحث پیرامون یافته های مقاله خاتمه یافت

این جلسه چهارمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که، هر دو هفته یکبار میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله ی بحث شده

Measuring Health System Efficiency; a Protocol Study

تاریخ: 1 خرداد 1400

ارائه دهنده: دکتر فرهاد حسینی زاده لطفی

طول جلسه: 1 ساعت

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *