برگزاری دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  1 آذرماه 1400 از ساعت 18 الی 19  دهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

Socioeconomic determinants of unmet need for outpatient healthcare services in Iran: a national cross-sectional study

با ارائه ی دکتر سجاد واحدی، نویسنده مقاله، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکایپ تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 1 آذر 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر سجاد واحدی

تسهیل گر: دکتر حکیمه مصطفوی

عنوان مقاله

Socioeconomic determinants of unmet need for outpatient healthcare services in Iran: a national cross-sectional study

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *