دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 1 آذرماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Socioeconomic determinants of unmet need for outpatient healthcare services in Iran: a national cross-sectional study

برگزار شد

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر حکیمه مصطفوی به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس جناب آقای دکتر سجاد واحدی، یکی از نویسندگان مقاله، به نوضیح پیشینه طرح، مراحل طی شده، مشکلات مورد بررسی و یافته های مقاله و اهمیت آن ها برای نظام سلامت ایران پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ یافت

این جلسه دهمین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از این پس، هر دو هفته میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

زمان برگزاری: سه شنبه 1 آذر 1400

ساعت برگزاری: 18 الی 19

ارائه دهنده: دکتر سجاد واحدی

تسهیل گر: دکتر حکیمه مصطفوی

عنوان مقاله

Socioeconomic determinants of unmet need for outpatient healthcare services in Iran: a national cross-sectional study

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *