برگزاری بیست و دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 2 خرداد ماه 1402 از ساعت 13 الی 14 بیست و دومین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر در خصوص مقاله ی 

” Barriers of health equity in the Iranian health system from the medical ethics viewpoint

با ارائه ی خانم دکتر عفت محمدی، و تسهیل گری دکتر علیرضا اولیایی منش، برگزار کند

شرکت در این کلاب رایگان بوده علاقه مندان به مباحث حوزه ی سلامت برای شرکت در این بحث می توانند با استفاده از لینک اسکای روم تعبیه شده در زیر پست به گروه وارد شوند

زمان برگزاری: دوم خرداد ماه 1402

ساعت برگزاری:14-13

ارائه دهنده: دکتر عفت محمدی

تسهیل گر: دکتر علیرضا اولیایی منش

عنوان مقاله:

” Barriers of health equity in the Iranian health system from the medical ethics viewpoint

 

نویسندگان:

Davoud Nezamoleslami1, Efat Mohamadi, Bagher Larijani, Alireza Olyaeemanesh, Masoumeh Ebrahimi Tavani , Roya Rashidpouraie , Fataneh Sadat Bathaei

 

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *