چهارمین و آخرین روز از نخستین کارگاه بین المللی تفکر سیستمی طی مراسم اختتامیه رسما به کار خود پایان داد

چهارمین روز از نخستین کارگاه مجازی بین المللی تفکر سیستمی عصرگاه روز پنج شنبه مورخ 29 مهرماه 1400 در ساعت 18.15 به کار خود پایان داد

در این کارگاه چهار روزه که با همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و موسسه سلامت اجتماعی دانشگاه بازل سوئیس به صورت مجازی برگزار شد با روشی مسئله محور مبانی اصلی و نحوه ی استفاده از نرم افزارهای کلیدی برای پیاده سازی روش های تفکر سیستمی در حوزه ی سلامت متناسب با نظام سلامت ایران آموزش داده شد. طی این روزها، اساتید برجسته ی داخلی و خارجی از جمله دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و مسئول کارگاه؛ دکتر سیدرضا مجدزاده، مجری طرح و رئیس مرکز بهره برداری از دانش؛ دکتر دنیل کوبوس، رهبر پروژه در دانشگاه بازل و مسئول اجرای کارگاه؛ دکتر دان سوینی، استاد دانشگاه بازل و دکتر شمسا رضوان، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه فضائیه پاکستان و همکارانشان مسئولیت تدریس و تسهیل گری را برعهده داشتند

طی آخرین روز این کارگاه مجازی که با حضور 30 شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد، عمده فعالیت ها بر پرسش و پاسخ و کارهای گروهی تسهیل یافته متمرکز بود تا افراد بتوانند آموخته های خود را به کار بسته و با یاری اساتید حاضر پرسش های مطرح شده را پاسخ دهند. شرکت کنندگان در این روز نیز در قالب 6 گروه، در چهار ساعت و با کمک نرم افزارهای آموزش داده شده به بارش فکری، ترسیم نمودار ذهنی و مدل سازی با محوریت بیماری مشخصی پرداختند تا بتوانند ذی نفعان، اشخاص مستعد، عوامل موثر، درمان های موجود و… را شناسایی کرده و نحوه ی اثرگذاری هر یک بر دیگری را مشخص کنند

در پایان، این کارگاه عصر پنج شنبه مورخ 29 مهرماه طی آیین اختتامیه ای با حضور جمعی از اساتید داخی و خارجی و با قدردانی از تمامی دست اندرکاران و شرکت کنندگان توسط مسئولین اصلی کارگاه ، آقای دکتر امیرحسین تکیان و دکتر دنیل کوبوس، رسما به کار خود پایان داد. امید است که این کارگاه آغاز گر همکاری های بیشتر بین این دو دانشگاه بوده و نخستین گام در جهت پایه گذاری استفاده از تفکر سیستمی در سطوح مختلف نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران باشد

گفتنی است به شرکت کنندگان واجد شرایط گواهی دو جانبه ای از طرف مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و دانشگاه بازل اهدا خواهد شد

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *