اندیشکده حکمرانی خوب سلامت

اندیشکده حکمرانی خوب سلامت با همکاری گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند، سومین رویداد مجازی با موضوع

چالش‌های سلامت و شاخص‌های انتخاب وزیر در دولت آینده

این نشست با حضور دکتر امیر حسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و همچنین بنیانگذار اندیشکده حکمرانی خوب سلامت و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ، برگزار خواهد شد

زمان برگزاری در تاریخ دو شنبه 10 خرداد ماه 1400 از ساعت 17 الی 19 بوده و علاقه مندان به شرکت در این نشست مجازیی می توانند با کلیک بر روی لینک تعبیه شده در پایین صفحه به پنل وارد شوند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *