نخستین نشست از مجموعه کارگاه‌های مدرسه پژوهش مورد استقبال پرشور دانشجویان قرار گرفت

نخستین نشست از مجموعه کارگاه‌های مدرسه پژوهش با حضور سرکار خانم دکتر معصومه دورقی و جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان در روز دوشنبه 22 آبان 1402 برگزار شد. این کارگاه‌ها با هدف یادگیری مراحل مختلف پژوهش به‌صورت تعاملی برنامه‌ریزی شده‌اند تا تیر 1403 به صورت ماهیانه تشکیل خواهند شد. مخاطبین این مدرسه کلیه علاقمندان و دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و دوره تکمیلی سلامت عمومی هستند.

در نخستین نشست از این مدرسه که با محوریت انتخاب عنوان پژوهش برگزار شد، خانم دکتر مهلا اسدیان (فارغ‌التحصیل پسا دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران)، خانم اعظم رئوفی (کاندیدای دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران)، خانم آذر راهی (دانشجوی دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران) و آقای امین محمدی (دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران) به بیان تجربیات خود از انتخاب عنوان پرداختند. همچنین، دانشجویان حاضر در نشست سوالات، ابهامات و چالش‌های خود را در این خصوص بیان کردند. اساتید تسهیل‌گر نیز در طول نشست راهنما و پاسخ‌گوی سوالات حاضرین بودند.

مدرسه پژوهش توسط گروه سلامت جهانی و سیاستگذاری عمومی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت؛ گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت؛ مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و اندیشکده حکمرانی سلامت برنامه‌ریزی شده است.

در پایان مدرسه به دانشجویانی که حضور فعال داشته باشند، گواهی حضور اعطا خواهد شد

 

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *