اندیشکده حکمرانی خوب سلامت

اندیشکده حکمرانی خوب سلامت با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت برگزار می کند

دومین نشست مجازی متخصصین بخش سلامت با موضوع مسئولیت مردم در عبور از بحران کووید-19 در ایران

برای بحث و تبادل نظر در خصوص نقش جمعیت در عبور از پاندمی، به همراه توزیع رسمی کتاب مرجع سیاست گذاری سلامت در ایران

جلسه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و علاقه مندان به شرکت در این جلسه گفت و گوی مجازی می توانند با کلیک بر روی لینک تعبیه شده در پایین این پست به صفحه نشست وارد شوند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *