انجمن علمی قانون با همکاری لوکال تهران ایفسا برگزار می کند: مدرسه مجازی برخط برای آموزش مبانی سیاست گذاری سلامت. از جمله سخنرانان و اساتید این دوره دکتر علیرضا اولیایی منش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، و دکتر امیرحسین تکیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، هستند که به آموزش و تحلیل مباحث پیرامون نظام بیمه، تامین مالی بیمه سلامت و بسته های خدمات سلامت و همچنین حکمرانی  نظام سلامت می پردازند

این دوره مخصوص تمامی علاقه مندان به مباحث سیاست گذاری سلامت و دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی بوده و به شرکت کنندگان پس از پایان دوره و پذیرفته شدن در آزمون پایانی مدرک شرکت در دوره اهدا می شود؛ همچنین برای سه نفر برتر آزمون جوایز نفیسی از طرف برگزار کنندگان تدارک دیده شده است. متقاضیان شرکت در این دوره می توانند با استفاده از لینک تعبیه شده در زیر به وب سایت ثبت نام وارد شوند

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *