به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخشی از این سخنرانی دکتر شکیبا زاده می‌گوید: افرادی که سواد سلامت محدودتری دارند؛ پیشگیری کمتری اعمال می‌کنند، بیشتر بیمار می‌شوند و درنتیجه بیشتر بستری می‌شوند و چون معمولاً مسن‌تر هستند نیاز به ویزیت‌های پزشک بیشتری دارند. مطالعه‌ای در آمریکا انجام‌شده است و بر اساس آن مشخص‌شده سواد سلامت پایین می‌تواند هزینه‌ای معادل دویست و سی‌وهشت میلیارد دلار در سال به دولت تحمیل کند چراکه فردی که سواد سلامت پایین دارد معمولاً دیر مراجعه می‌کند و وقتی دیر بیاید درواقع باید با آمبولانس منتقل شود و به خدمات اورژانس و پس‌ازآن بستری شدن در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و دریافت خدمات فوق تخصصی – که همه این موارد فوق‌العاده پرهزینه هستند – نیاز خواهد داشت و این آسیبی است که افرادی که سواد سلامت پائینی دارند به نظام سلامت وارد می‌کنند …

این پروژه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *