به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخشی از این سخنرانی دکتر رفیعی می‌گوید: در سطح سیاست‌گذاری، کسانی که متولی سلامت یک کشور هستند و خودشان را متولی سلامت مردم می‌دانند نمی‌توانند به عناصر اجتماعی، به رفاه اجتماعی و به مشکلات اجتماعی بی‌توجه باشند و حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که به این عناصر – نظیر بیکاری، نابرابری و انواع و اقسام مشکلات اجتماعی – به‌عنوان تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت نگاه کنند و وقتی متوجه می‌شوند که با اجرای سیاستی، یکی از این تعیین‌کننده‌ها قرار است افزایش پیدا کنند و در اثر آن، سلامت مردم با تهدید مواجه شود، بازخورد بدهند و به بقیه‌ سیاست‌گذاران هشدار دهند و پیگیر باشند تا این سیاست تغییر پیدا کند.

این پروژه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *