دومین و آخرین روز از کارگاه دو روزه «تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ رویکردی نرم در حل مسایل سیاستی و مدیریتی» امروز چهارشنبه مورخ 29 تیرماه 1401 از ساعت 8 الی 12 با حضور گرم شرکت کنندگان برگزار شد

محوریت آموزش ها در این روز اشنایی با نرم افزار، کار عملی و تحلیل یافته ها و گراف های پروژه های تحلیل شبکه بود. در ابتدای این روز مدرس، سرکار خانم دکتر حنانه کنگرانی، دانشیار دانشگاه گرگان، پروژه های خاتمه یافته ای که از روش تحلیل شبکه های اجتماعی بهره برده را بررسی کرده و با ارائه مثال های عملی به آموزش کاربرد این روش تحلیلی در انواع مطالعات پرداختند. سپس در بخش دوم کارگاه، شرکت کنندگان با محیط نرم افزار و چگونگی کار با ابزارهای آن آشنا شده و کارگاه با تمرینی عملی خاتمه یافت

این کارگاه دو روزه سه شنبه 28 و چهارشنبه 29 تیرماه 1401 از ساعت 8 الی 12 میزبان شرکت کنندگان بوده و با رویکردی پروژه محور به آموزش مبانی، تئوری ها، کاربردها و نحوه استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی برای پژوهش های نظام سلامت پرداخت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *