زمینه و هدف

نیازهای جامعه در حوزه سلامت عمومی‌ به سرعت تغییر می‌کند. دانشکده‌های بهداشت باید دانشجویان خود را برای دنیای همواره در حال تغییر آماده کنند. اما همچنان ارزش و مسئولیت اصلی بهداشت عمومی، تعهد نسبت به سلامت مردم است. این مقاله با مروری بر چالش‌های روز و وظایف دانشکده‌های بهداشت به ژرف‌اندیشی در حوزه‌های ضروری برای تدریس در دانشکده بهداشت می‌پردازد

روش

در این مطالعه از انواع مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است

یافته‌ها

چند اصل مهم فرایند بازنگری برنامه‌های درسی رشته‌های بهداشت عبارتند از: تغییر در روش‌های قدیمی ‌برگزاری کلاس، توسعه شایستگی‌ها و مهارت‌های در عرصه، ایحاد فرصت اجرای پروژهای مشترک و بین رشته‌ای و تداوم آموزش. موضوعات ضروری برای آموزش در دانشکده بهداشت به شرح زیر است: حل مسئله، چگونگی کارکرد نظام سلامت، توسعه مهارت‌های رهبری، مدیریت و کار گروهی، سلامت جهانی، سیاست‌گذاری، علم توسعه، روش‌های تحلیل داده، تکنولوژی و اطلاعات، اقتصاد سلامت، ارتباطات، پژوهش‌های مشارکتی مبتنی بر جامعه، و اخلاق. با نگاهی به چشم‌انداز آینده، پیشرفت و دگرگونی در آموزش در دانشکده بهداشت می‌تواند فرصت بی همتایی برای دانشجویان فراهم کند تا بتوانند از عهده چالش‌های سلامت در جمعیت عمومی‌ در طول دهه‌های بعد برآیند

نتیجه‌گیری

دانشکده بهداشت برای پاسخگویی به علوم جدید و نیازهای متفاوت و فرصت‌های رشد، نیاز به حرکت در مسیر تکاملی دارد. برای بهبود وضعیت سلامت در جامعه، لازم است از طریق آموزش‌های نظری و عملی به روز و اجرای پژوهش‌های اصیل، متخصصان با کیفیت در حوزه بهداشت تربیت کنیم

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *