به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت آموزشی دومین نشست صمیمانه معاونت آموزشی دانشگاه و اساتید منتخب و شاخص آموزشی دانشگاه برگزار شد
در روز سه شنبه ۳ خرداد ماه همزمان با برگزاری چهارمین روز از هفته آموزش دانشگاه نشست صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با اساتید شاخص دانشکده ها در حوزه آموزش ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰ در سالن شورای معاونت برگزار شد‌
انتخاب اساتید شاخص آموزشی بر اساس سرآمدی در کیفیت و کمیت آموزش
دکتر علامه معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران از حضور اساتید در این نشست قدردانی کرد و در خصوص روند انتخاب اساتید شاخص آموزشی دانشگاه گفت امسال برای اولین بار است که ایده نکوداشت مقام استاد به صورت انتخاب اساتید شاخص و برگزاری نشستی صمیمانه با ایشان مطرح و در هفته آموزش دانشگاه انجام شد. در مرحله نخست از دانشکده خواسته شد تا حداکثر ۳ نفر عضو هیات علمی شاخص و به نام در حوزه آموزش در سطح دانشگاهی، ملی و بین المللی را به معاونت آموزشی دانشگاه معرفی نمایند سپس کیفیت و کمیت آموزشی اساتید معرفی شده بر اساس نتایج ارزیابی منتج از سامانه شعاع و ارزیابی فراگیران در معاونت بررسی و در نهایت ۱۷ نفر از اساتید معرفی شده از سوی دانشکده ها  به عنوان اساتید شاخص آموزشی انتخاب شدند
وی گفت در نشست اول از ۹ نفر از اساتید دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، فناوری های نوین پزشکی، توانبخشی، علوم تغذیه و رژیم شناسی و طب ایرانی تقدیر شد و در این نشست از 8 نفر از اساتید دانشکده های بهداشت، پرستاری و مامایی، پزشکی و مجازی قدردانی خواهد شد
 
تقویت جایگاه و روحیه معلمی در بین اعضای هیات علمی 
 
در ادامه این نشست اساتید محترم دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه آموزش پرداختند و یکی از مسائل مهم مطرح شده از سوی اساتید به اتفاق تقویت جایگاه و روحیه معلمی در بین اعضای هیات علمی بود و پیشنهاد شد تا از طریق برگزار کارگاه های توانمندسازی آموزشی که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه برگزار می شود این مهم در دانشگاه پیگیری شود
 
درخشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره کشوری شهید مطهری
 
دکتر مافی نژاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه اعلام کرد مایه مباهات و افتخار است که برای اولین بار دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته است در سه حیطه به جایگاه رتبه ۱ جشنواره در سه حیطه دست پیدا کند.
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در پایان ضمن دعوت از اساتید محترم برای شرکت در جشنواره شهید مطهری دانشگاه اعلام کرد این جشنواره به عنوان اختتامیه کنگره هفته آموزش روز چهارشنبه ۴ خرداد ماه با حضور ریاست محترم دانشگاه به منظور معرفی و قدردانی از فرایندهای برتر آموزشی کشوری و دانشگاهی برگزار خواهد شد
در پایان جلسه با اهدای لوح یادبودی از دکتر محمدرضا پورمند و دکتر امیرحسین تکیان از دانشکده بهداشت، دکتر مریم دامغانیان و دکتر جمال الدین بگجانی از دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر پروین پاسالار و دکتر محمد جلیلی از دانشکده پزشکی و دکتر میترا ذوالفقاری از دانشکده مجازی قدردانی شد. دکتر هادی احمدی آملی نیز از اساتید منتخب دانشکده پزشکی بودند که در جلسه حضور نداشتند

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *