تعارض منافع یکی از پرتکرارترین کلید واژه‌ها در بررسی وضعیت نظام سلامت است، اما باید این را بدانیم که نمی‌توان تعارض منافع را به طور کامل حذف کرد، بلکه باید با اصلاح ساختارها به مدیریت و کنترل آن پرداخت

مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت روز چهارشنبه در این زمینه نشست تخصصی با موضوع «تعارض منافع، مصادیق شواهد محور و مدیریت آن در نظام سلامت ایران» را با حضور اساتید برگزار کرد که در ادامه بخشی از  این نشست تخصصی ارائه می‌شود

امیرحسین تکیان «استاد سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو منتخب هیات عامل مجمع جهانی سلامت» در این نشست تخصصی گفت: تعارض منافع یکی از پایه‌های بنیادین حکمرانی است. گاهی این واژه با تضاد منافع اشتباه گرفته می‌شود. تعارض منافع آن‌قدر در نظام سلامت تنیده شده، این طور است که گویا در یک جنگل هستیم و درختان اجازه نمی‌دهند که جنگل را ببینیم. خود تعارض منافع بد نیست و همیشه وجود دارد و نمی‌توان آن را از بین برد. آن‌چه اهمیت دارد، این است که چطور آن را مدیریت کنیم. بنابراین همه ما در معرض تعارض منافع هستیم

فساد وقتی اتفاق می‌افتد که یک مسئول دولتی از منابع دولتی به نفع شخصی استفاده کند. مفهوم جرم یا بزه وجود دارد که از دیدگاه حقوق‌دانان، فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند. هنر این است که تعارض منافع به شکلی مدیریت شود که از فساد و جرم جلوگیری کند.

 

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *