با ضبط پنج سخنرانی در حوزه مسائل مرتبط به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH)، سومین سری از مجموعه سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS’ TALKS) با عنوان (SDH HERC talk) روز دوشنبه 6 تیر 1401 خاتمه یافت.

این مجموعه سخنرانی‌ها با عنوان (SDH HERC talk)، اولین سری از مجموع سخنرانی‌های پیام دارالفنون (TUMS’ TALKS) دانشگاه علوم پزشکی تهران است که باهمت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت – که تنها مرکز پژوهشی رسمی در کشور با عنوان عدالت در سلامت و هم‌چنین دبیرخانه شبکه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است – در حال گردآوری است.

این مجموعه شامل سخنرانی‌هایی با محوریت موضوعات مرتبط با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) با هدف توانمندسازی شهروندان و همچنین ایجاد بستر آموزشی مناسب برای دانشجویان، پژوهشگران، سیاست‌گذاران و تمامی علاقه‌مندان این حوزه طراحی‌شده است.

در این مرحله عناوین «حق دسترسی به خدمات سلامت، به مثابه حقوق بشر» توسط دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، «عدم تعادل منطقه‌ای و حاشیه‌نشینی در ایران» توسط دکتر اردشیر گرواند، جامعه‌شناس و کارشناس حوزه اجتماعی، «راهبردهای کنترل دخانیات» توسط دکتر عبدالرحمان رستمیان، دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران، «سوانح ترافیکی و سلامت» توسط دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و «مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر بلایا» توسط دکتر عباس استاد تقی زاده، دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا و دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه و ضبط شد.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *