فساد، سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت و اولویت بندی هزینه‌ها، به ویژه در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط را متأثر می‌کند. فساد، بهار نظام سلامت را به خزان زودرس دچار می‌سازد و بهره‌مندی بهینه شهروندان از خدمات سلامت، این بدیهی‌ترین حق شهروندی، را به مخاطره می‌افکند. بر همین اساس شناسایی گلوگاههای فساد، تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت و برنامه فساد ستیزی کارا و اثربخش، می‌تواند نقش پیشگیرانه مؤثری بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است.
برداشت منابع مالی از صندوقهای عمومی، تقاضای پرداخت در جایی که باید خدمات رایگان باشند، دست‌کاری تدارکات و تامین دارو و بازگرداندن درست‌کاری از طریق شفافیت و پاسخگویی از بخشهای این کتاب می باشند.

برای دریافت این کتاب که با همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت ترجمه شده و با همکاری مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت منتشر شده از لینک زیر استفاده کنید

کتاب: فساد ستیزی در نظام سلامت
نویسندگان: تارین ویان، ویلیام سیدآف، هرالد ماتیزن
: دکتر امیرحسین تکیان
مترجمین: معصومه غلامی، فاطمه یافتیان
تعداد صفحات: 175
حجم فایل: 2 مگابایت
: تابستان 1402

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *