مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در شامگاه سه شنبه یازدهم آذر ماه نود و نه از ساعت ۲۰ به مدت دو ساعت میزبان وبیناری با عنوان “عدالت در سلامت در هنگامه همه گیری کووید-۱۹” بود. در این نشست مجازی که با استقبال چشمگیر شرکت کنندگان رو به رو شد، دکتر امیرحسین تکیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان هدایت گر بحث در ابتدا توضیحاتی را در مورد مفهوم عدالت در سلامت و دلیل اهمیت گفت و گو در این مورد را به همراه تاریخچه کوتاهی از مرکز بیان نمودند. در ادامه دکتر علیرضا اولیایی منش رییس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، دکتر علی اکبر حقدوست، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست فناوری، و دکتر رضا مجدزاده، استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ترتیب سخنرانان این سمینار بودند
دکتر اولیایی منش به عنوان اولین سخنران در رابطه با نقد و بررسی مقالات مرتبط با کووید-۱۹، عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، نابرابری ها و حمایت مالی در پاندمی کووید-۱۹ سخنرانی کردند
دکتر حقدوست، دومین سخنران نشست به بحث راجع به چشم اندازها و پیش بینی آینده بحران کرونا و اینکه آیا این همه گیری به بهبود عدالت اجتماعی، بهداشتی و روانی می انجامد یا خیر پرداختند
دکتر قانعی نیز به عنوان سخنران بعدی این سمینار به بررسی تکنولوژی و تخصیص درست منابع کشور، تاثیر تحریم و همچنین تولید واکسن در هنگامه کووید-۱۹ پرداختند
دکتر مجدزاده، آخرین سخنران نشست راجع به پوشش همگانی سلامت، هزینه های عمومی سلامت در ایران و همینطور هزینه های سلامت در ارائه خدمات ضروری بهداشتی و ارائه آمارهایی در رابطه با منطقه مدیترانه شرقی در هنگام کووید-۱۹ سخنرانی کردند
گفتنی است مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران با کمتر از چهار سال تجربه تنها مرکزی است که در سطح ملی و بین المللی به پژوهش های مرتبط با عدالت و کارایی در نظام سلامت کشور می پردازد و در این مدت توانسته است ضمن تولید آثار متعدد علمی و انجام پژوهش های مسئله محور حضور موثری در حمایت طلبی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در ارتباط با افزایش حساسیت سیاست گذاران، دانشگاهیان و مردم نسبت به مسئله عدالت در سلامت داشته باشد

برای دانلود فایل ها از لینک های زیر استفاده کنید

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *