مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در نظر دارد تا در تاریخ سه شنبه 11 آذر ماه 1399 از ساعت 20 لغایت 22 وبیناری با عنوان “عدالت در سلامت در هنگامه ی همه گیری کوید-19 ” را برگزار کند

شرکت در این وبینار آزاد بوده و تمامی علاقه مندان به این مبحث می توانند با کلیک بر روی لینک تهیه شده به سایت وارد شده و در این وبینار شرکت کنند

لینک ورود به وبینار

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *