اولین نشست شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران، مورخ 9 خرداد ماه 1400 به میزبانی دبیرخانه این شبکه برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت واقع در مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نهمین روز از خرداد ماه 1400 از ساعت 10 صبح روز یکشنبه، اولین نشست شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران به میزبانی دبیرخانه شبکه و حضور پر شور روسای مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد.

درابتدای این نشست مجازی جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و تسهیل گر نشست، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان، به معرفی این مرکز به عنوان دبیرخانه شبکه تحقیقاتیSDH ، چشم اندازها، اهداف و برنامه های این دبیرخانه و موضوعات جلسه پرداختند.

جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی، رییس شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، آغاز شده و ایشان با تشریح وضعیت شاخص های گوناگون SDH در منطقه و تبیین وضعیت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، هدف از تشکیل شبکه را انجام فعالیت های هدفمند در حوزه  نابرابری سلامت در مناطق مختلف کشور بیان کرده و بر ظرفیت بالقوه ی شبکه و مراکز تحقیقاتی در دستیابی به این امر مهم تاکید کردند. پس از ایشان، جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش، دبیر شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ضمن عرض خیر مقدم و ارائه توضیحاتی کوتاه از ساختار و برنامه های شبکه، در خصوص هماهنگی لازم برای تدوین برنامه راهبردی جدید شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موضوعاتی را بیان نمودند.

همچنین در این نشست جناب آقای دکتر علی دل پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت غذایی کشور، در خصوص ساختار وزارت و معاونت های تابعه و همچنین موضوع جهت گیری سیاست گذاری در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و سرکار خانم دکتر شیرین جلالی نیا، معاون مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راجع به نحوه و استانداردهای جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی SDH سخنرانی کردند.

جلسه با دعوت از چند تن از روسای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و معرفی دستاوردها، فعالیت ها و ظرفیت های این مراکز ادامه یافت. در طی این بخش، جناب آقای دکتر علی الماسی، رئیس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، رئیس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی گناباد، و همچنین جناب آقای دکتر سعید مظلومی، رئیس مرکز تحقیقات SDH  دانشگاه علوم پزشکی یزد، به ارائه تجارب و ابتکارات موفق مراکز تحقیقاتی خود پرداخته و نسبت به فعالیت های آینده شبکه تحقیقات و همکاری های مراکز تحقیقاتی SDH سراسر کشور ابراز امیدواری کردند. در ادامه جناب آقای دکتر قباد مرادی، رییس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی کردستان، راجع به برنامه انتخاب بهترین پژوهش در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توضیحاتی ارائه داده و مراکز را تشویق به همکاری و ارسال مقالات کردند.

همچنین در طی این نشست، تسهیل گر نشست جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، از ترجمه گزارش کمیسیون عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از دستیابی به عدالت در منطقه مدیترانه شرقی که توسط دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی سلامت در اوایل فروردین ماه منتشر شده بود و توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت گردآوری، تنظیم و ترجمه شده بود، رونمایی کردند.  

در انتها، زمان باقی مانده به پرسش و پاسخ و تبادل نظر بین شرکت کنندگان اختصاص یافت و حضار به ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود در خصوص آینده و نحوه ی ادامه ی کار شبکه پرداخته و در نهایت نشست با سخنانی کوتاه از طرف رئیس شبکه جناب آقای دکتر باقر لاریجانی و دبیر شبکه جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش و تقدیر و تشکر از طرف جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان پایان یافت.

اولین نشست شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران، مورخ 9 خرداد ماه 1400 به میزبانی دبیرخانه این شبکه برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت واقع در مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نهمین روز از خرداد ماه 1400 از ساعت 10 صبح روز یکشنبه، اولین نشست شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ایران به میزبانی دبیرخانه شبکه و حضور پر شور روسای مراکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد.

درابتدای این نشست مجازی جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و تسهیل گر نشست، ضمن خوش آمد گویی به میهمانان، به معرفی این مرکز به عنوان دبیرخانه شبکه تحقیقاتیSDH ، چشم اندازها، اهداف و برنامه های این دبیرخانه و موضوعات جلسه پرداختند.

جلسه با سخنرانی جناب آقای دکتر باقر لاریجانی، رییس شبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، آغاز شده و ایشان با تشریح وضعیت شاخص های گوناگون SDH در منطقه و تبیین وضعیت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، هدف از تشکیل شبکه را انجام فعالیت های هدفمند در حوزه  نابرابری سلامت در مناطق مختلف کشور بیان کرده و بر ظرفیت بالقوه ی شبکه و مراکز تحقیقاتی در دستیابی به این امر مهم تاکید کردند. پس از ایشان، جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش، دبیر شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، ضمن عرض خیر مقدم و ارائه توضیحاتی کوتاه از ساختار و برنامه های شبکه، در خصوص هماهنگی لازم برای تدوین برنامه راهبردی جدید شبکه تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت موضوعاتی را بیان نمودند.

همچنین در این نشست جناب آقای دکتر علی دل پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت غذایی کشور، در خصوص ساختار وزارت و معاونت های تابعه و همچنین موضوع جهت گیری سیاست گذاری در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و سرکار خانم دکتر شیرین جلالی نیا، معاون مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راجع به نحوه و استانداردهای جدید ارزشیابی مراکز تحقیقاتی SDH سخنرانی کردند.

جلسه با دعوت از چند تن از روسای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و معرفی دستاوردها، فعالیت ها و ظرفیت های این مراکز ادامه یافت. در طی این بخش، جناب آقای دکتر علی الماسی، رئیس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی، رئیس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی گناباد، و همچنین جناب آقای دکتر سعید مظلومی، رئیس مرکز تحقیقات SDH  دانشگاه علوم پزشکی یزد، به ارائه تجارب و ابتکارات موفق مراکز تحقیقاتی خود پرداخته و نسبت به فعالیت های آینده شبکه تحقیقات و همکاری های مراکز تحقیقاتی SDH سراسر کشور ابراز امیدواری کردند. در ادامه جناب آقای دکتر قباد مرادی، رییس مرکز تحقیقات SDH دانشگاه علوم پزشکی کردستان، راجع به برنامه انتخاب بهترین پژوهش در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توضیحاتی ارائه داده و مراکز را تشویق به همکاری و ارسال مقالات کردند.

همچنین در طی این نشست، تسهیل گر نشست جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، از ترجمه گزارش کمیسیون عوامل اجتماعی موثر بر سلامت از دستیابی به عدالت در منطقه مدیترانه شرقی که توسط دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی سلامت در اوایل فروردین ماه منتشر شده بود و توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت گردآوری، تنظیم و ترجمه شده بود، رونمایی کردند.  

در انتها، زمان باقی مانده به پرسش و پاسخ و تبادل نظر بین شرکت کنندگان اختصاص یافت و حضار به ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود در خصوص آینده و نحوه ی ادامه ی کار شبکه پرداخته و در نهایت نشست با سخنانی کوتاه از طرف رئیس شبکه جناب آقای دکتر باقر لاریجانی و دبیر شبکه جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش و تقدیر و تشکر از طرف جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان پایان یافت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *