کتاب پیش رو با عنوان انتقال و گذار سیستم بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی تامین مالی و امور حاکمیتی در سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت با همکاری اعضای مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در نگارش فصولی از آن به چاپ رسید. برای دانلود این کتاب از لینک زیر اقدام نمایید

Overview

This review took place in 2017 and 2018 within the context of implementation of the 2014 Health Transformation Plan (HTP). The impetus for reviewing participatory governance of the health sector in the Islamic Republic of Iran was the specific emphasis given in the HTP on social affairs; with it came the need to gain more insight into which participatory platforms in health work well and which work less well and why. Findings are grouped into three areas of participatory governance.
کتاب:  انتقال و گذار سیستم بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی تامین مالی و امور حاکمیتی در سلامت توسط سازمان جهانی بهداشت
: جاستین هسو، دکتر سید رضا مجدزاده، دکتر ایرج حریرچی، اگنس سوکات
مترجمان: دکتر امیرحسین تکیان، صادق غضنفری
:  224
حجم فایل: 4 مگابایت
: دی ماه 1399

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *