خدمات سلامت به دلیل ماهیتشان عموما از قیمت های بالایی برخوردارند اما تمامی افراد قادر به پرداخت آنها نیستند مخصوصا در صورتی که بیماری و مشکل ایجاد شده از نوع مزمن و یا نادر باشد. این موضوع باعث شده تا افراد با درامد متوسط و کم همواره نیازهای سلامت خود را عنوان نکرده و به دنبال درمان آنها نباشند؛ که در نهایت باعث کاهش کیفیت زندگی و یا حتی طول عمرشان خواهد شد. به همین دلیل است که بیمه و پوشش خدمات سلامت همواره یکی از مهمترین ارکان نظام سلامت بوده اند. میزان پوشش خدمات و تعداد افراد پوشش داده شده عواملی تعیین کننده در میزان دسترسی و استفاده از خدمات سلامت در بین اقشار مختلف به خصوص اقشار کم درامد و آسیب پذیرند. هزینه ی خدمات یکی از بزرگترین موانع ایجاد دسترسی و استفاده از خدمات سلامتی برای این اقشار بوده که در نهایت به عدالت در سلامت دامن زده و در صورت نادیده گرفته شدن در طولانی مدت صدمات جبران ناپذیری به بدنه ی اجتماع و سلامت عمومی خواهد زد

از این رو بحث بیمه ی خدمات و بسته های خدمت توجه ویژه و خاص خود را می طلبد. کتاب پیش رو که توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با همکاری مرکز تحقیقاتی بیمه ی سلامت ایران تدوین شده است به دنبال ارائه ی توضیحی کامل و مبتنی بر مستندات از وضعیت موجود بیمه ی سلامت، تاریخچه و آینده ی آن و مقایسه ی شاخص های سلامت ایران با کشورهای همسایه و برگزیده با تمرکزی ویژه بر نحوه ی پوشش خدمات، نیازهای جدید و آینده ی جمعیت را در نظر گرفته و نحوه ی اعمال آنها بر سیاست های بیمه ای و تحولات مورد انتظار را بررسی می کند

نام کتاب: اصلاحات نظام بیمه ی سلامت جمهوری اسلامی ایران در راستای تامین مالی پایدار نظام سلامت
نویسندگان: علیرضا اولیایی منش، حمید پور اصغری، محمد مهدی تدین، ایرج حریرچی، علی حسن زاده، علی شجاعی، سید مسعود شجری پور موسوی، اسماعیل عباسی، سید مرتضی علی زاده رضویان، حمیدرضا صفی خانی، طیبه مرادی، محمد مرادی جو، ایروان مسعودی اصل، طاهر موهبتی، محسن نجفی خواه
زبان: فارسی
سال انتشار: 1398
حجم فایل: 5.4 مگابایت
تعداد صفحات: 282

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *