پرداخت های غیر رسمی به عنوان یکی از موانع اصلی جهت رسیدن به پوشش همگانی سلامت علی الخصوص در کشورهای با درآمد کم و متوسط می باشد. بهبود آگاهی عمومی و اقدامات در جهت تغییر فرهنگ مهمترین سیاست برای مبارزه با پرداخت غیررسمی است. علاوه بر این ، ارائه کمک های مالی اضافی برای ایجاد انگیزه در پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی ، نظارت مناسب بر قوانین و تبدیل پرداخت غیر رسمی به پرداخت رسمی از طریق سیاست های جدید و مناسب از دیگر راهکارهای ذکر شده در زمینه کاهش یا از بین بردن پرداخت های غیر رسمی می باشد.

مقاله ای با عنوان

Strategies to reduce informal payments in health system

که به صورت مرور نظام مند انجام شده است استراتژی های کاهش زیر میزی و پرداخت های غیر رسمی در نظام سلامت را مورد بررسی قرار داده است

برای مشاهده متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید

Abstract

Background:

Informal payment is a major barrier to universal health coverage, particularly in low and middle-income countries.

Aims:

The aim of this study was to determine appropriate methods to reduce informal payments in health care via a systematic review.

Methods:

For this systematic review, we searched the Cochrane Library, PubMed and SCOPUS covering the period 2000–2014: 10 papers which considered reduction strategies for IP were finally included in the review. Three of the authors independently extracted data and assessed the papers against inclusion and exclusion criteria.

Results:

Improving public awareness and measures towards changing the culture were the main policies to combat informal payment. In addition, providing additional financial support to motivate physicians and other health service providers, appropriate monitoring of legislation, and converting informal to formal payment through tailored new policies were other solutions mentioned towards reducing or removing informal payments.

Conclusions:

No unique strategy exists for reducing informal payments in any health system. Choosing an appropriate strategy depends on the context and financing structure of the health system in any particular setting.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *