در بخشی از این سخنرانی دکتر ندافی می‌گوید: بر اساس مطالعه‌ای که از سال هزار و سیصد و هشتاد و نه در شهر تهران انجام و هر سال گزارش آن منتشر می شود؛ تعداد موارد مرگ بر اثر آلودگی هوا، 4 هزار و 122 مورد از کل مرگ‌های تهران را شامل می شود؛ یعنی حدود ده درصد موارد مرگ و میر که با هر معیاری، نرخ بالایی است و همانطور که این یک مشکل جهانیست، مشکل بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی کشور نیز است.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *