چهارشنبه 17 آبان 1402 ساعت 12-10 حضوری و ویدیو کنفرانس http://adc2.ihio.gov.ir/nchir
دعوت به حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت درسلامت، در برنامه کشیک سلامت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت جناب آقای دکتر تکیان، در شامگاه روز سه […]