دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 1 آذرماه 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث […]
برگزاری دهمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ  1 آذرماه 1400 از ساعت 18 الی 19  دهمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر […]