ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 22 تیر 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث […]
برگزاری ششمین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 22 تیرماه 1400 از ساعت 18 الی 19 ششمین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل نظر […]
کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19
کتاب «کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید-19» با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد پاندمی بیماری کووید 19 بیش از یکسال علاوه بر نظام‌های سلامت کل جهان، نظام‌های […]