کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19
کتاب «کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید-19» با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد پاندمی بیماری کووید 19 بیش از یکسال علاوه بر نظام‌های سلامت کل جهان، نظام‌های […]