به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، معاونت آموزشی دومین نشست صمیمانه معاونت آموزشی دانشگاه و اساتید منتخب و شاخص آموزشی دانشگاه برگزار شددر روز سه شنبه ۳ خرداد ماه همزمان با برگزاری چهارمین […]