مرکز تحقیقات عدالت در سلامت برای گسترش حیطه ی فعالیت های خود از دانشجویان ماهر و توانای تمامی رشته های مرتبط با سلامت، علوم اجتماعی و اپیدمیولوژی پژوهشگر همکار می پذیرد. در صورت تمایل به همکاری در پروژه های تحقیقاتی، ترجمه و چاپ مقاله و دیگر فعالیت های پژوهشی لطفا رزومه و انگیزه نامه ی خود را در لینک های تعبیه شده در زیر پست آپلود کنید. رزومه های فرستاده شده در جلسات مرکز توسط اساتید و همکاران بررسی شده و نتیجه متعاقبا به ایمیل شما ارسال خواهد شد

**در صورت تمایل می توانید بعد از شروع به همکاری درخواست دریافت افلیشین مرکز را داشته باشید**