نظام‏‏‌ سلامت تاب‌آور در برابر همه‌گیری؛ درس‏‏‌های گذشته، چشم‏‏‌انداز آینده دکتر امیرحسین تکیان جهان‌‌‌گیری‌‌‌ها یا همه‌گیری جهانی بیماری‌‌‌های واگیر، از دسته تهدیدهای جدی سلامت، امنیت، نیک‌بودی و توسعه پایدار جوامع انسانی هستند که می‌‌‌توانند به […]
زمینه و هدف از زمان شناسایی ویروس کرونا (2SARS-Cov-) در 30 دسامبر 2019 در چین و به دنبال اعلام همه‌گیری بیماری ناشی از 19COVID- در 11 مارس 2020 توسط سازمان جهانی سلامت، ظرفیت و انعطاف‌پذیری […]