به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی خوب سلامت، این مرکز در دومین نمایشگاه بین المللی ایران بایو مورخ پنجم لغایت هفتم بهمن ماه 1400 در ساعات 9 الی 17.30 پذیرای علاقه مندان خواهد بود. از […]