انجمن علمی قانون با همکاری لوکال تهران ایفسا برگزار می کند: مدرسه مجازی برخط برای آموزش مبانی سیاست گذاری سلامت. از جمله سخنرانان و اساتید این دوره دکتر علیرضا اولیایی منش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی […]
Abstract Introduction Health financing systems have a key role in achieving universal health coverage (UHC) across the globe. However, little is known about how best to monitor health financing system progress towards UHC, especially in […]
بازدید کنندگان
15998
Visit Today : 32
Visit Yesterday : 60
Total Visit : 15998