برگزاری اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت این مرکز در نظر دارد تا در تاریخ 23 اسفند ماه 1399 از ساعت 11 الی 12 اولین ژورنال کلاب خود را برای بحث و تبادل […]
زمینه و هدف نیازهای جامعه در حوزه سلامت عمومی‌ به سرعت تغییر می‌کند. دانشکده‌های بهداشت باید دانشجویان خود را برای دنیای همواره در حال تغییر آماده کنند. اما همچنان ارزش و مسئولیت اصلی بهداشت عمومی، […]
Abstract Background Global concerns regarding the significant burden of non-communicable diseases and injuries (NCDIs) exist from both public health and economic perspectives. Our research focuses on the reduction of fatal risks due to NCDIs and […]
Abstract This review was conducted to assess the capacity of the public sector to prevent and control noncommunicable diseases (NCDs) in low-and middle-income countries (LMIC) based on WHO-PEN standards. A PRISMA systematic search appraisal of […]
Abstract Introduction Health financing systems have a key role in achieving universal health coverage (UHC) across the globe. However, little is known about how best to monitor health financing system progress towards UHC, especially in […]
Abstract Background and Aim It is essential to take action to strengthen the national primary health care (PHC) system. The purpose of this study was to conduct a comprehensive review to find ways to strengthen […]
Abstract Background Falls can lead to severe health loss including death. Past research has shown that falls are an important cause of death and disability worldwide. The Global Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017) […]
Abstract Since 2000, many countries have achieved considerable success in improving child survival, but localized progress remains unclear. To inform efforts towards United Nations Sustainable Development Goal 3.2—to end preventable child deaths by 2030—we need […]
Abstract Background Past research in population health trends has shown that injuries form a substantial burden of population health loss. Regular updates to injury burden assessments are critical. We report Global Burden of Disease (GBD) […]
Abstract Background While there is a long history of measuring death and disability from injuries, modern research methods must account for the wide spectrum of disability that can occur in an injury, and must provide […]