طرح های مبتنی بر جامعه پتانسیل زیادی برای تسهیل دستیابی به پوشش همگانی سلامت (UHC) و توسعه سیستم سلامت دارد. با این وجود شکاف های کلیدی و زیادی وجود دارند که پایداری آن را در […]
دسترسی به خدمات سلامت و به طور کلی سلامت حق قاونی و اخلاقی انسان ها است و از اساسی ترین اهداف بسیاری از نظام های سلامت دسترسی آسان و عادلانه به مردم به خدمات سلامت […]
جلسه ای با حضور دکتر مرادی لاکه استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور هم اندیشی درباره پروژه های مرکز در تاریخ 9 بهمن 1397 در مرکز برگزار شد.