دستیابی عادلانه به مراقبته های بهداشتی و درمانی و بهبود سلامت جمعیت در تمام کشورها حیاتی و ضروری است.توزیع صحیح و عادلانه کارکنان و امکانات و تسهیلات مراقبت های بهداشتی اولیه لازمه تضمین خدمات بهداشتی در دسترس می باشد. اندازه گیری نابرابری در دسترسی به خدمات، راهنمای عمل سیاستگذاران در تصمیم گیری های مربوط به بهبود مراقبت های بهداشتی اولیه خواهد بود. در زیر مقاله ای در این راستا آمده که در این رابطه مورد پژوهش قرار گرفته است.

برای مشاهده متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک نمایید.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *