انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران بر عدالت اجتماعی به عنوان ستون توسعه تأکید کرد. اقدامات اساسی در جهت دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات بهداشتی و درمانی و با کیفیت بالا با ایجاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (وزارت بهداشت) و تأسیس شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC) درسراسر کشور در سال 1985 آغاز شد. سیستم سلامت در ایران با تغییرات مداوم در سیاست ها روبرو بوده است. یعنی تحولات ساختاری و رویه ای. از آن زمان و با وجود جنگ تحمیلی 8 ساله با عراق و تحریم های ناعادلانه مداوم علیه این کشور ، پیشرفت قابل ملاحظه ای در سیستم سلامت حاصل شده است که منجر به سلامت بهتر جمعیت و خودکفایی در آموزش نیروی کار بهداشتی؛ پیشرفت در بهداشت عمومی و علوم پزشکی؛ تأسیس و گسترش موسسات بهداشتی و درمانی در مناطق با هدف تقویت عدالت در دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز صورت گرفته است.

مقاله ای با عنوان  So Near, So Far: Four Decades of Health Policy Reforms in Iran, Achievements and Challenges  در مجله Arch Iran Med به چاپ رسیده است که روند سیاست های چهل سال اخیر در نظام سلامت ایران را نشان می دهد. برای مشاهده متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیلک نمایید

برای دریافت مقالهاینجا کلیک نمایید.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *