پرداخت های غیر رسمی به عنوان یکی از موانع اصلی جهت رسیدن به پوشش همگانی سلامت(UHC) علی الخصوص در کشورهای با درآمد کم و متوسط می باشد.بهبود آگاهی عمومی و اقدامات در جهت تغییر فرهنگ مهمترین سیاست برای مبارزه با پرداخت غیررسمی است. علاوه بر این ، ارائه کمک های مالی اضافی برای ایجاد انگیزه در پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی ، نظارت مناسب بر قوانین و تبدیل پرداخت غیر رسمی به پرداخت رسمی از طریق سیاست های جدید و مناسب از دیگر راهکارهای ذکر شده در زمینه کاهش یا از بین بردن پرداخت های غیر رسمی می باشد.

مقاله ای با عنوان Strategies to reduce informal payments in health system که به صورت مرور نظام مند انجام شده است استراتژی های کاهش زیر میزی و پرداخت های غیر رسمی در نظام سلامت را مورد بررسی قرار داده است.

برای مشاهده متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید

برای مشاهده متن مقاله  اینجا کلیک نمایید.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *